คุณอยู่ที่นี่

เพลงชาติไทย เนื้อเพลง ไฟล์เสียงล่าสุด พร้อมประวัติที่น่าสนใจ

รูปภาพของ cmsthai
เขียนโดย cmsthai เมื่อ 29 มกราคม, 2016 - 01:54

เพลงชาติไทย เนื้อเพลง ไฟล์เสียงต้นฉบับ

เพลงชาติไทย เรียบเรียงโดย
หมวดหมู่บทความ การศึกษา

เผยแพร่โดย:Drupal Thailand admin@drupal.in.th

เพลงชาติไทย เนื้อเพลงชาติไทยฉบับล่าสุด ไฟล์เสียงต้นฉบับสำหรับเปิดในเวลา 8 โมงเช้า และเวลา 18.00 น. ในตอนเย็น พร้อมประวัติเพลงชาติไทยที่น่าสนใจ

สารบัญ

เนื้อเพลงชาติไทย

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย

 

ดาวน์โหลดไฟล์เนื้อเพลงชาติไทย

ที่มาของเพลงชาติไทย


เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย เป็นเพลงประจำชาติ ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ  ซึ่งมีที่มาน่าสนมาก  เดิมทีเพลงชาติไทย เป็นเพลงที่ได้มีการประพันธ์ทำนอง โดย พระเจนดุริยางค์  เมื่อปี พ.ศ. 2475 สำหรับคำร้องฉบับแรกนั้น ได้รับเกียรติจาก ท่านขุนวิจิตรมาตราเป็นผู้แต่งคำร้องให้  หลังจากไม่นาน ก็มีการปรับเปลี่ยนเนื้อร้อง ทำนอง เกี่ยวกับเพลงชาติไทยเพิ่มเติม และล่าสุดได้มีการนำเนื้อร้องฉบับที่มีการแก้ไขล่าสุดของปี พ.ศ. 2482 มาจนถึงปัจจุบัน

เพลงชาติไทยเป็นเพลงประจำชาติของชาวไทยทุกคนที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีต  ก่อนที่จะมาใช้เนื้อร้อง ทำนอง ของเพลงชาติไทยในปัจจุบัน ก็มีการเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้ง จนกระทั่งได้เนื้อร้องและทำนองที่มีความสำคัญของคนไทย  เมื่อท่าน เกิดมาตั้งแต่เด็ก เป็นเด็กน้อยไร้เดียงสา  จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีเพลงชาติไทยดังก้องหูในทุกๆเช้า เวลา 08.00 น. และเวลา 18.00 น.ของทุกวัน  เมื่อใครได้ยินเสียงเพลงนี้ ก็จะยืนตรง เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ของเรา  ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยยังเด็ก จนมาถึงปัจจุบันและอนาคตต่อไปในภายหน้า  เพราะเพลงชาติไทย  ถือว่ามีความสำคัญที่ช่วยยึดเหี่ยวจิตใจ และอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทย เชื้อชาติไทยทุกท่าน เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมาย บ่งบอกความเป็นคนไทยได้อย่างชัดเจน

เพลงชาติไทยคือบทเพลงที่มีความสำคัญมาก เป็นบทเพลงที่มีจุดประสงค์ที่จะกระตุ้นให้คนไทย หรือผู้ที่ได้ขับร้องเพลงนี้ทุกวันๆ เกิดความรักประเทศชาติ บ้านเมืองของตัวเอง ให้ระลึกอยู่เสมอว่าเราเป็นคนไทย เราจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวเอง ให้เหมาะสมกับเพลงที่เราร้องกันทุกวันและเข้าใจความหมายได้อย่างลึกซึ้ง และให้ความสำคัญกับเนื้อร้อง ทำนองทุกถ้อยคำที่เปล่งออกมา ด้วยน้ำเสียงที่มีความรักชาติ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ  ที่สำคัญมีความรู้สึกรักในความเป็นคนไทย  ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต การดำรงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆที่สามารถบ่งบอกความเป็นคนไทยได้อย่างภาคภูมิใจ และไม่ผิดหวังเมื่อเกิดมาเป็นคนไทย ดังนั้น เพลงชาติไทย จึงมีความเหมาะสมนำมาร้อง บรรเลงให้กึกก้องไปทั่วโลก ช่วยให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทยมากขึ้น  และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยของเราด้วย

เพลงชาติไทยมีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหลายๆครั้ง  และล่าสุดเป็นเพลงชาติไทยที่เราร้องเป็นประจำทุกวัน  จะเห็นได้ว่า เพลงชาติไทย มีเนื้อหา ทุกท่วงทำนอง มีความหมายชัดเจนอยู่ในทุกถ้อยคำเนื้อร้อง  ที่ทำให้คนไทยเข้าใจความหมายในเนื้อเพลงชาติไทยได้ไม่ยุ่งยาก  และที่สำคัญจงภูมิใจในความเป็นไทย  ทั้งนี้ขอให้คนไทยทุกคน ที่ร้องเพลงชาติไทย ควรร้องให้ชัดเจน ถูกต้อง  และพร้อมเพรียงกันในทุกวัน เพื่อเป็นการสร้างพลังของทุกเช้าวันใหม่ที่มีความสดใสทุกวัน อีกทั้งเมื่อคุณได้ร้องเพลงชาติไทย ซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า เพลงชาติไทยเป็นเพลงประจำชาติที่ความสำคัญ และมีการนำส่งอื่นๆที่ไม่ใช่ของตัวเอง อาจจเกิดการผิดพลาดได้ง่าย

สำหรับจุดประสงค์ของเพลงชาติไทยในอดีตนั้น จะมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาดินแดนของไทยเราเอาไว้ให้ได้   อย่างไรก็ตาม เพลงชาติไทย ถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุง แก้ไขกันหลายรอบมากพอสมควร  อดีตเพลงชาติไทย ถึงแม้ว่าจะมีการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลายครั้งก็ตาม  แต่ความรู้สึกหรือวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะเรื่องของความหมายของเพลงชาติไทยนั้น เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น มีความรักความสามัคคี ซึ่งกันและกัน ของคนภายในชาติ  เพลงชาติไทย เป็นเพลงที่มีเนื้อร้อง ทำนองที่ค่อนข้างสั้น แต่ความหมายก็สามารถบ่งบอกได้ง่ายขึ้น

ประวัติเพลงชาติไทยที่มีความน่าสนใจ ยังมีอีกมากมาย แรกเริ่มเดิมทีของเพลงประจำชาติของไทยนั้น  ซึ่งที่มาของเพลงชาติไทยในปัจจุบัน ในอดีตนั้น เราใช่เพลงสรรเสริญพระบารมี  มอบให้เป็นเพลงที่ใช้ในการรำถวาย ความเคารพของพระมหากษัตริย์ เป็นชาวต่างๆชาติที่ได้เดินทางเข้ามายังประเทศไทยของเรา  ถือแม้ว้าจะไม่ใช่เพลงชาติไทยโดยตรง แต่เพลงสรรเสริญก็เปรียบเสมือนเพลงชาติไทยที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคนชาวไทย ไม่ว่าจะอยูทางทิศเหนือ ใต้ ออก ตก  เพลงชาติไทย เป็นเพลงอันทรงคุ้นค่ามากมาย ทั้งเนื้อร้อง ทำนอง ไพเราะ เพราะพริ้ง รู้สึกทุกครั้งที่ได้สัมผัสและได้ร้องกันทุกคน ที่เป็นคนไทย สำหรับการเปลี่ยนแปลงเนื้อร้องของเพลงชาติไทย  มีการเริ่มการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยอดีต เมื่อปี พ.ศ. 2475 ได้มีการประกาศให้เพลงชาติที่เป็นเนื้อร้อง ทำนองของ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี  หรือที่รู้จักกันเป็นอย่างดี นั่นก็คือ ท่านสนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา นั่นเอง  มีการนำเอาเพลงชาติไทยนี้มาใช้เพียงชั่วคราว ในระหว่างที่กำลังรอเนื้อร้อง ทำนองจากพระเจนดุริยางค์ ที่จะมีการแต่งเพลงชิตไทยขึ้นใหม่อีกครั้ง หลังจากนั้นไม่นานก็มีประวัติให้มีการนำเนื้อร้องและทำนองมาใช้ แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมมากเท่าไหร่นัก

สำหรับที่มาของเพลงชาติไทยในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นทำนองและเนื้อร้อง  ซึ่งมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเพลงชาติไทยเกิดขึ้นมากมาย จนในที่สุด เพลงชาติไทย ในปัจจุบันกลายเป็นเพลงประจำชาติที่มีความไพเราะ เสนาะน่าฟังมาก เมื่อได้ยินเสียงเพลงชาติไทย เชื่อว่าทุกๆคน ทุกอาชีพ ไม่ว่าจะกำลังทำอะไร ก็กลายเป็นเพลงประจำชาติไทย ที่สร้างชื่อเสียงดังก้องโลกมาแล้วหลายครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยทุกคน  ชาวต่างชาติได้รู้จักความเป็นไทยอย่างกว้างขวางและทั่วโลกรู้จักเป็นอย่างดี

ความสำคัญของเพลงชาติไทย

ความสำคัญของเพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย เป็นเพลงประจำชาติที่มีความไพเราะ ซึ่งทุกครั้งที่ได้ฟังเนื้อร้องของเพลงแล้ว แต่ละคำในเนื้อเพลงชาติไทย ล้วนมีความหมาย และมีคุณค่ามาก ที่สามารถสื่อความหมายได้ถึงความรุก ความสามัคคีของคนไทยเราทักคนทั่วประเทศ ไม่ว่าจะอยู่ภาคไหน จังหวัดอะไร ทุกศาสนา ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย ที่ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด ก็เป็นคนไทยที่ร้องเพลงชาติไทยเพลงเดียวกันทั่วประเทศ  เมื่อถึงเวลา 08.00น. และ 18.00 น. ทุกคนได้ยินเสียงเพลงชาติไทยของเรา ทุกคนจะให้ความสำคัญมาก ไม่ว่าจะกำลังภารกิจอะไรอยู่ก็แล้วแต่  ก็จะเห็นได้ถึงความเคารพความศรัทธาในเพลงชาติไทย โดยจะแสดงความรัก ความสามัคคี  ด้วยการยืนตรง เพื่อแสดงถึงความเคารพ และให้ความสำคัญกับเพลงชาติไทยนั่นเอง
 

ความสามัคคี เป็นหนึ่งเดียวของคนในชาติ

หลายคนคงรู้สึกเหมือนกัน ทุกครั้งที่เราร้องเพลงชาติไทย เราจะรู้สึกมีความสุขและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ซึ่งได้มีเพลงประจำชาติที่มีความหมายที่มีคุณค่า เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย และบ่งบอกความเป็นชาติไทยได้เป็นอย่างดี  ตั้งแต่เด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ "เพลงชาติไทย" เป็นเพลงที่ได้ร้องตั้งแต่เมื่อตอนสมัยเป็นเด็ก ทำคำที่ร้องและเปล่งเสียงออกมาจะต้องถูกต้องชัดเจน เพื่อจะได้ร้องเพลงชาติไทยอย่างรู้คุณค่า จนเมื่อเติบโตเพลงประจำชาติไทย เพลงนี้ก็ยังเป็นเพลงที่มีความหมายดีที่สุด ที่ทุกคนร้องได้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยตัวเล็กๆ ถึงแม้จะร้องเพลงอื่นยังไม่ได้ แต่เพลงชาติไทย เป็นเพลงเดียวที่ทุกคนสามารถร้องได้ และร้องได้ดี เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่

เพลงชาติไทย เพลงที่อยู่ในใจทุกคน เพลงที่ทำให้ทุกคนทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยของเรา เพราะคนไทยเราเก่ง มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆ และสามารถเข้าแข่งขันรายการดังๆมากมาย จนมีชื่อเสียงโด่งดัง และทำให้ทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ใวงเวลาเช้าที่เราร้องเพลงชาติไทย 08.00 น. จะมีการเชิญธงประจำชาติ  เอกลักษณ์ของประเทศไทยธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา และเมื่อถึงช่วงเย็น 18.00 น.เชิญธงลงจากยอดเสา ถือว่าเป็นพิธีที่เราปฏิบัติกันทุกวัน   หากคุณเป็นคนไทยที่มีความรักชาติ ภูมิใจในความเป็นไทย ควรร้องเพลงไทยทุกครั้งให้ชัดเจน หนักแน่น ร้องให้ถูกต้อง ชัดถ้อยชัดคำ ซึ้งจะทำให้เพลงชาติของเราไพเราะ เสนาะ น่าฟังมากยิ่งขึ้น ทุกถ้อยคำที่เปล่งออกมาให้คำนึงถึงเสมอว่า เราคนไทย ต้องรักและสามามัคคีกัน ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตมากมาย แต่สุดท้ายเราก็ร้องเพลงประจำชาติเพลงเดียวกัน นั่นคือ เพลงชาติไทย

thai-national-anthem

ไฟล์เสียงเพลงชาติไทย

ไฟล์เสียงเพลงชาติไทยสำหรับไว้เปิดในเวลา 8.00 น.ในตอนเช้า และ 18.00 น.ในตอนเย็น

thai.mp3


เพลงชาติไทยต้นฉบับ

คลิปไฟล์เสียงเพลงชาติไทย

Video: เพลงชาติไทย ไฟล์เสียงเพลงชาติไทยต้นฉบับ

คลิปไฟล์เสียงเพลงชาติไทยต้นฉบับ

ดาวน์โหลดเพลงชาติไทย .mp3

เรื่องราวของเพลงชาติไทยมีมากมายให้เราได้ศึกษา สำหรับเราที่เป็นคนไทยจงภูมิใจที่เกิดมาเป็น "คนไทย"

ขอความร่วมมือทุกท่านในเวลา 8.00 น. และ 18.00 น. เมื่อได้ยินเพลงชาติไทยในแต่ละวัน

สละเวลาของท่านไม่ถึง 1 นาทีเพื่อยืนตรงเคารพเพลงชาติไทย

yes

หมวดหมู่:


Comments

เพลงชาติไทย  สัญลักษณ์ของความเป็นไทย

เพลงชาติไทย เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ประจำชาติที่มีความสำคัญ ที่แสดงถึงความเป็นคนไทย เชื้อชาติไทยได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งมีการแต่งเนื้อร้องทำนอง ด้วยบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียง โดยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเนื้อหาของเพลงชาติไทย หลายครั้ง และล่าสุดก็ได้เพลงชาติไทยในปัจจุบัน เป็นเพลงประจำชาติที่ให้คนไทยทุกคนได้ขับร้องได้อย่างไพเราะ

จะเห็นได้ว่า ทุกถ้อยคำที่เปล่งออกมาทุกครั้งที่ร้องเพลงชาติ คุณจะรู้สึกถึงความรัก ความสามัคคี ในเพลง และถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยทุกคน  เมื่อทุกคนได้ร้องจะสัมผัสได้ถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคมไทย ตั้งแต่สมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเอกลักษณ์ของสังคมไทย หมายถึง ลักษณะเด่นของสังคมไทย คนไทยทุกคน ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น  ซึ่งเพลงชาติไทย ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของคนไทย บ่งบอกถึงความมีจิตใจที่ดี โอบอ้อมอารี รักและสามัคคีกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน มีความเสียสละซึ่งกันและกัน รักสงบ อ่อนน้อมถ่อมตน  การยิ้มเพื่อทักทาย และการไหว้ที่บ่งบอกความเป็นไทยได้ดี ให้ต่างชาติรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 

นอกจากเพลงชาติไทย ที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย ยังมีอีกหลากหลายวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ที่บ่งบอกความเป็นคนไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็น  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของไทย  การไหว้สัญลักษณ์ของการทักทายเมื่อเจอหน้ากันของคนไทย การให้ความเคารพผู้ที่มีพระคุณและผู้อาวุโสกว่า เรียกได้ว่า งามอย่างไทยแท้ๆ การแต่งกายของคนไทย  ภาษาไทยที่เป็นภาษาประจำชาติ และที่สำคัญที่ลืมไม่ได้คือ เอกลักษณ์ของสังคมไทย

เอกลักษณ์ของสังคมไทย ก็จะมีหลากหลายปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเราแต่ละคน อาทิเช่น  การยกย่องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  สังคมที่มีความรักชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สังคมที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนาและศรัทธาในศาสนาของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดๆ ศาสนาอิสลาม คริสต์  เป็นต้น สังคมเกษตรกรรม  สังคมไทยที่ยึดมั่นในระบบเครือญาติ  สังคมไทยที่เคร่งประเพณีพิธีกรรม  สังคมที่มีศิลปกรรมประณีตงดงาม ที่ทุกอย่างสามารถผสมผสานกันได้อย่างลงตัวที่สุด ทุกอย่างมีส่วนร่วมกัน กลายเป็นสังคมใหญ่ของคนไทย ที่ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  และเป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดเป็นสังคม วัฒนธรรมของคนไทย  เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ และมีเนื้อหาแสดงถึงบทบาทหน้าที่ ลักษณะเด่นของคนไทย ที่ผสมผสานกลายเป็นสัญลักษณ์ของคนไทย  ที่มาของเพลงชาติไทยที่แสดงถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน  และอยากให้ทุกคนภาคภูมิใจในความเป็นไทยและมีเพลงชาติไทย เป็นเพลงประจำชาติ