คุณอยู่ที่นี่

Database support : Disabled

รูปภาพของ SuraIT
เขียนโดย SuraIT เมื่อ 17 กุมภาพันธ์, 2021 - 12:48

ติดตั้ง 8.9.13 verify database support

Disable : your web servver does not appear to support any common PDO database extensions.

มีวิธีแก้ไหมครับ เข้าไปหาใน Google ทำตามวิธีแล้ว ก็ยังไม่ได้

PHP 7.3.21

Enable php_pdo_sqlsrv_73_nts_x86.dll แล้ว