คุณอยู่ที่นี่

Node Content Access denied

รูปภาพของ worawat
เขียนโดย worawat เมื่อ 2 มีนาคม, 2020 - 14:45

สวัสดีครับ 

รบกวนสอบถามครับ Durpal 7 มีปัญหาเวลาที่เปิด Content จะขึ้น 

Access denied You are not authorized to access this page. 

แต่ในส่วนของ Admin จะเห็นหมดครับ

ไม่ทราบว่ามีแนวทางแก้ไขยังไงครับ

 


แก้ไขได้แล้วนะครับ วิธีการคือให้ insert ข้อมูลเหล่านี้ลงใน table ครับ

INSERT INTO users (uid, name, mail) VALUES ('0', '', '');
INSERT INTO users_roles (uid, rid) VALUES (0, 1);
INSERT INTO node_access VALUES (0, 0, 'all', 1, 0, 0);