คุณอยู่ที่นี่

drupal 7 error ต้องแก้ไขจุดไหนครับ

รูปภาพของ plushaya
เขียนโดย plushaya เมื่อ 11 สิงหาคม, 2017 - 09:39
  • ไฟล์ temporary://fileZmy7EL ที่ระบุไม่สามารถทำสำเนาได้เนื่องจากไดเรกทอรี่ปลายทางไม่ถูกสร้างอย่างถูกต้อง สาเหตุของปัญหาอาจเกิดจากสิทธิ์การเข้าถึงของไฟล์หรือไดเรกทอรี่ไม่ถูกต้อง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบันทึกของระบบ
  • ไฟล์ temporary://fileL3lF6b ที่ระบุไม่สามารถทำสำเนาได้เนื่องจากไดเรกทอรี่ปลายทางไม่ถูกสร้างอย่างถูกต้อง สาเหตุของปัญหาอาจเกิดจากสิทธิ์การเข้าถึงของไฟล์หรือไดเรกทอรี่ไม่ถูกต้อง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบันทึกของระบบ