คุณอยู่ที่นี่

รูปแบบโค้ด Favicons สำหรับวางบนเว็บไซต์

รูปภาพของ ayeweb
เขียนโดย ayeweb เมื่อ 11 พฤษภาคม, 2017 - 16:31
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="http://example.com/favicon.ico" />
<link rel="icon" type="image/png" href="http://example.com/favicon.png" />
<link rel="icon" type="image/gif" href="http://example.com/favicon.gif" />

อย่าลืมแก้ http://example.com เป็นชื่อเว็บท่านด้วยนะครับ

หรือให้ใส่แค่

<link rel="icon" type="image/x-icon" href="/favicon.ico" /> <link rel="icon" type="image/png" href="/favicon.png" /> <link rel="icon" type="image/gif" href="/favicon.gif" />

สำหรับวางไฟล์ไว้ที่ Root เพราะส่วนมาก เบราเซอร์จะเรียกหาชื่อไฟล์จากตำแหน่ง root สำหรับไฟล์ Favicon

<!-- Opera Speed Dial Favicon --> <link rel="icon" type="image/png" href="/speeddial-160px.png" />
<!-- Standard Favicon --> <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/favicon.ico" />
<!-- For iPhone 4 Retina display: --> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114" href="/apple-touch-icon-114x114-precomposed.png">
<!-- For iPad: --> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72x72" href="/apple-touch-icon-72x72-precomposed.png">
<!-- For iPhone: --> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="/apple-touch-icon-57x57-precomposed.png">

หมวดหมู่: