คุณอยู่ที่นี่

รวมโค้ด Social networks สำหรับแชร์ Facebook, Twitter, Google+

รูปภาพของ ayeweb
เขียนโดย ayeweb เมื่อ 10 พฤษภาคม, 2017 - 21:45

มัดรวมกันไว้แล้วนะครับ สำหรับใครที่กำลังหาอยู่ Copy ไปใช้งานได้เลย

<div class="fb-like" data-href="http://www.your-domain.com/your-page.html" data-layout="standard" data-action="like" data-show-faces="true"> </div> <!-- Your share button code --> <div class="fb-share-button" data-href="http://www.your-domain.com/your-page.html" data-layout="button_count"> </div> <div class="g-plus" data-action="share" data-href="http://www.your-domain.com/your-page.html"></div> <a class="twitter-share-button" href="https://twitter.com/intent/tweet"> Tweet</a>

<div id="fb-root"></div><script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/th_TH/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<script src="https://apis.google.com/js/platform.js" async defer></script>
<script>window.twttr = (function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0],
    t = window.twttr || {};
  if (d.getElementById(id)) return t;
  js = d.createElement(s);
  js.id = id;
  js.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  t._e = [];
  t.ready = function(f) {
    t._e.push(f);
  };
  return t;
}(document, "script", "twitter-wjs"));</script>

 

ปล. อย่าลืมแก้ไข URL (http://www.your-domain.com/your-page.html) เป็นเว็บของท่านด้วยนะครับ

หมวดหมู่: