คุณอยู่ที่นี่

แก้สแปมและรวบรวมวิธีแก้ปัญหาFacebookเข้าไม่ได้

แก้สแปมFacebookและวิธีใช้รวมถึงการแก้ปัญหาเฟสเข้าไม่ได้

กระทู้นี้ให้พื้นที่ผู้ที่มีปัญหาFacebookเข้าไม่ได้และทุกวิธีใช้งานFacebook สามารถแสดงความคิดเห็นแชร์ความรู้ถามปัญหาและบอกเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับFacebookได้ที่นี่

หรือสอบถามได้ที่

Facebook:Amnuay Banyaem(ยมทูตราตรี)

Line:massagofdeath

Phone:0971107490