เราสามารถใช้ codeigniter ร่วมกับ drupal ได้ไหมครับ

By kwfreelife

เราสามารถใช้ codeigniter ร่วมกับ drupal ได้ไหมครับ คืออารมณ์ประมาณว่า สร้าง web site โดยใช้ theme ของ drupal แล้วก็จะมี in-house web application ที่มีการใช้ framework จาก codeigniter ผมไม้แน่ใจว่า มันจะใช้ร่วมกันได้หรือไม่ครับ แล้วถ้าได้ จะต้องทำอย่างไร ท่านใดพอจะมี ข้อมูลบ้างครับ ขอบคุณครับ kwfreelife